(17มค63) Regenenative Medicine in Ophthalmology 2020

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการปลูก
ถ่ายกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์รักษาโรคกระจกตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางทางการแพทย์ด้านการให้บริการปลูกถ่ายกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์ 
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ “5th Chulalongkorn Eye Center – ร่วมกับ Kyoto Prefectural University of Medicine, Kyoto, Japan (KPUM) 
 
ในวันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 8.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุม 1216 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 โซน C  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 
ทั้งนี้ทางคณะผู้จัดหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมวิชาการครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด และจักษุแพทย์ ในสาขาต่างๆ เป็นอย่างยิ่ง
 
ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ URL: split.to/RR9BFvu  โดยมีค่าลงทะเบียน 500 บาท (ยกเว้นแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด) 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณประวีวริญท์ ล้อมมณีกรญ์ เบอร์ 02-256-4142
Visitors: 57,641