9 ธันวาคม 2562 soft cadaver glaucoma surgery 2019

ภาควิชาจักษุวิทยาขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ Soft Cadaver Glaucoma Workshop 2019

ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ คุณทัศนีย์ ดวงตาเห็นธรรม

โทร 085-331-5446 Email: tasdaungta@hotmail.com

หรือลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/K2exMWHz9L6qikwn7

 

 

Visitors: 57,641