11-13 ธันวาคม 2562 Soft Cadaver 2019

งานประชุมเชิงปฏิบัติการ Eye soft cadaver workshop 2019
ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 โดยฝ่ายจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่าลงทะเบียน
บรรยายและผ่าตัด: 22,000 บาท

สมัครได้ทาง Line ID: chulaoprs88

 

 

 

Visitors: 45,475