Cornea

 

 Acanthamoeba keratitis

Aspergillus keratitis with perforation 1

Aspergillus keratitis with perforation 2

 

Band keratopathy

Chemical injury 1

Chemical injury 2

 Corneal scar

Fusarium keratitis 1 

 Fusarium keratitis 2

 

HSV epithelial keratitis

 Lattice corneal dystrophy 1


Lattice corneal dystrophy 2

 

Pseudomonas keratitis 1


Pseudomonas keratitis 2

Pseudomonas keratitis 3 

 

Pseudomonas keratitis 4


SJS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 136,736