การให้บริการ

พื้นที่ให้บริการของภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ

ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

แผนกการให้บริการผู้ป่วยนอก (Out Patient Department : OPD)

      อาคาร สธ.(ศูนย์ผู้สูงอายุ) ชั้น 13 และ 14

      ให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

      เบอร์โทร 02-256-4000 ต่อ 70102 (ชั้นล่าง) , 71301 (ชั้น 13) , 71401 (ชั้น 14)

 

                                                                  ห้องผ่าตัดเล็ก (Minor Operating Theater)

                                                                    อาคาร สธ.(ศูนย์ผู้สูงอายุ) ชั้น 14

                                                                    ให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น. 

                                                                    เบอร์โทร 02-256-4000 ต่อ 71401

 

                                                              ห้องผ่าตัดหลัก (Main Ophthalmic Operating Theater)

                                                                    อาคาร ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 8 โซฺน B

                                                                    ให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

                                                                    เบอร์โทร 02-256-4000 ต่อ 80825

 

                                                              หน่วยให้บริการนัดผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก (Ophthalmic Ambulatory Care Unit)

                                                                    อาคาร สธ.(ศูนย์ผู้สูงอายุ) ชั้น 13

                                                                    ให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 20.00 น. 

                                                                    เบอร์โทร 02-256-4000 ต่อ 71309

 

                                                              หอผู้ป่วยใน (Ward)

                                                                    อาคาร ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 15 โซน A

                                                                    เวลาเยี่ยมผู้ป่วย ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.

                                                                    เบอร์โทร 02-256-4000 ต่อ 81506 และ 81507

 

                                                               คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ

                                                                    อาคาร สธ.(ศูนย์ผู้สูงอายุ) ชั้น 14

                                                                    ให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 20.00 น.

                                                                    และ       เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 12.00 น.

                                                                    เบอร์โทร 02-256-4000 ต่อ 71401

 

                                                               ศูนย์เลเซอร์สายตาจุฬา (แก้ไขปัญหาสายตาโดยแสงเลเซอร์)

                                                                    อาคาร 14 ชั้น ชั้นล่าง

                                                                    ให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.

                                                                    เบอร์โทร 02-256-4000 ต่อ 94041 และ 02-649-4041

 

                                                               ฝ่ายธุรการ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                                                    อาคาร 14 ชั้น ชั้น 2

                                                                    ให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.

                                                                    เบอร์โทร 02-256-4420 , 02-256-4421 , 02-256-4422 , 02-256-4423 , 02-256-4424

Visitors: 34,501