หน่วยจักษุวิทยาเด็กและกล้ามเนื้อตา

นอกจากให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยแล้ว เรายังมุ่งมั่นที่จะผลิตและพัฒนาบุคลากรในสาขานี้ให้เพิ่มมากขึ้นด้วย”

            เนื่องจากสถานการณ์ความขากแคลนแพทย์เฉพาะทางด้านจักษุวิทยาเด็ก ซึ่งไม่ได้มีประจำในทุกโรงพยาบาลโดยเฉพาะในต่างจังหวัด ทำให้เด็กที่มีปัญหาทางสายตาเสียโอกาสที่จะได้รับการรักษา เพราะปัญหาความยากจน ผู้ปกครองไม่สามารถพาเด็กเดินทางไปรับการรักษาในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ได้จากปัญหาดังกล่าว ทางหน่วยงานจึงได้จัดตั้ง กองทุนเพื่องการรักษาโรคตาในเด็ก(Children’s Eye Care Fund) โดยมีเป้าหมายคือ เพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ยากไร้ รวมถึงช่วยสนับสนุนการออกหน่วยไปรักษาเด็กที่มีปัญหาโรคตา พร้อมกันนี้ในส่วนของการพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีนั้น ทางหน่วยงานฯได้เตรียมจัดทำแอปพลิเคชันสำหรับช่วยแนะนำการดูแลผู้ป่วยที่มีสายตาขี้เกียจเพื่อให้ครอบครัวสามารถนำไปใช้ดูแลผู้ป่วยที่บ้านต่อได้ เพราะโรคสายตาขี้เกียจไม่สามารถรักษาให้หายขาดด้วยการรักษาเท่านั้น แต่ยังจะต้องฝึกพัฒนาการมองเห็นให้กับเด็กหลับกลับไปอยู่ที่บ้านอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้ทำการทดลองเทคโนโลยี VR (Virtual Reality) ซึ่งมีความสามารถในการจับตำแหน่งของตาเพื่อมาประยุกต์ใช้ในการตรวจกล้ามเนื้อตาทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ โดยหากสามารถพัฒนาได้สำเร็จ ก็จะช่วยในการคัดกรองผู้ป่วยได้สะดวกมากขึ้นโดยหมอไม่ต้องไปตรวจด้วยตนเอง ส่งผลดีต่อผู้ป่วยที่ไม่ต้องเดินทางไกลและรอคิวเป็นระยะเวลานานเพื่อรอพบแพทย์

Visitors: 140,163