หน่วยกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา

ถ้าคุณมีสายตาผิดปกติ เมื่อมาหาเรา คุณไม่ต้องไปที่ไหนแล้ว เราดูแลได้ทั้งหมด”

            ศูนย์เลเซอร์สายตาจุฬาฯ เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พศ.2541 โดยปัจจุบันตั้งอยู่ที่อาคาร 14 ชั้น ในปีพ.ศ.2558 ทางศูนย์ฯได้ติดตั้งเครื่องเลเซอร์ใหม่อีก 2 เครื่อง เพื่อใช้รักษาแก้ไขสายตาผิดปกติที่ทันสมัยมากขึ้นโดยวิธี ReLEx หรือ SMILE (เทคโนโลยีการรักษาภาวะสายตาผิดปกติล่าสุด) เพิ่มเติมจาก Femto Lasik และเนื่องจากเป็นการผ่าตัดแก้ไขสายตาที่ได้ต้องเปิดฝากระจกตาจึงช่วยให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยลดลง รวมถึงลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคกระจกตาโก่งหลังการทำเลสิก (Lasik) โดยวิธีเดิมได้อีกด้วย แม้ว่าภารกิจหลักของศูนย์จะเป็นการทำเลเซอร์เพื่อรักษาความผิดปกติของสายตา แต่ศูนย์ฯ ยังให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมด้วย โดยพบว่ามีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่มีอาการสายตาสั้นหลอก เป็นกระจกตาโก่ง แต่เข้ามาพบแพทย์ด้วยอาการสายตาสั้น ซึ่งเมื่อแพทย์ตรวจพบก็ไม่ได้ส่งตัวกลับไป แต่รับรักษาไว้จนทำให้เกิดการเปิดศูนย์กระจกตาโก่ง และเป็นที่มาของการรวมตัวกันของผู้ป่วยกระจกตาโก่งจนเกิดการกิจกรรม Keratoconus Family Day ขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับภาวะตาแห้งที่เมื่อตรวจพบแล้ว ทางศูนย์ฯ ก็ให้การรักษาอย่างครบถ้วนเป็นมาตรฐาน ปัจจุบันศูนย์เลเซอร์สายตาจุฬาฯ มีเครื่องมือที่สามารถวิเคราห์และรักษาภาวะตาแห้งได้อย่างละเอียด แม่นยำ รวมทั้งการให้การดูแลแก้ไขปัญหาเปลือกตาอักเสบอีกด้วย

 

Visitors: 140,163