Cataract Workshop 2019

 

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Cataract Surgery: Basic Cataract Workshop ในวันที่ 14 – 18  มกราคม 2562 ณ.อาคาร สธ. ชั้น 16 ห้องประชุม 3, ชั้น 8 และ อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 4 และ Advanced Cataract Workshop ในวันที่ 14 – 18  กุมภาพันธ์ 2562 ณ.อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จักษุแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ ผู้สนใจเรื่องต้อกระจกและการผ่าตัดแก้ไขให้มีความรู้ความเข้าใจตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนขึ้นไป และเพื่อฝึกปฏิบัติผ่าตัดต้อกระจกจริงในตาหมู โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทุกอย่างเช่นเดียวกับการผ่าตัดต้อกระจกในคน

โดยมีรายละเอียด การอบรม ดังนี้

 

  1. Basic Cataract Surgery Workshop วันที่ 14 – 18 มกราคม 2562 ณ ตึก สธ. และ ศูนย์ฝึกผ่าตัด ชั้น 4 อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อัตราค่าลงทะเบียน

ภาคบรรยาย (วันที่ 14 – 16 มกราคม 2562) คนละ 2,000 บาท

ภาคปฏิบัติ (วันที่ 17 - 18 มกราคม 2562) คนละ 3,000 บาท (รับจำนวนจำกัด)

.........................................................................................................................................................................

 

  1. Advanced Cataract Surgery Workshop วันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ชั้น 12 โซน A อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อัตราค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท

_________________________________________________________________________________

 สนใจสมัครได้ที่นี่

 หรือ จาก QR Code ด้านล่างนี้

ภาพบรรยายกาศภายในงาน

Visitors: 57,871