กองทุน


  • กองทุนเพื่อการรักษาโรคตาในเด็ก(Children’s Eye Care Fund)โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยความสำคัญของกองทุนในแต่ละเดือน ผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาโรคตาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีประ...


Visitors: 143,883