กองทุน


  • กองทุนเพื่อการรักษาโรคตาในเด็ก (Children’s Eye Care Fund) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ความสำคัญของกองทุน ในแต่ละเดือน ผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาโรคตาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ...


Visitors: 34,501