14 สิงหาคม 2561 Pterygium workshop

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการให้บริการปลูกถ่ายกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์รักษาโรคกระจกตา ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Pterygium workshop” ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 – 15.30 น. ณ อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 4 ห้อง lecture (414) ห้อง Wet lab (409/1) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

โดยโปรดลงทะเบียนล่วงหน้าที่เว็บไซค์  goo.gl/qQJKy3  มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที http://www.chulaophthalmology.org  หรือติดต่อ คุณประวีวริญท์ ล้อมมณีกรญ์ เบอร์ 02-256-4422

Visitors: 57,870