1 พฤษภาคม 2018 2nd CUNOF 2018

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ            

2nd Chulalongkorn Neuro-ophthalmology Forum(CUNOF

เรื่อง "Practical Points in Neuro-Ophthalmology for Non-Ophthalmologist"  

ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคาร อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์อายุกรรม และแผนกอื่นๆ ผู้สนใจเรื่องการตรวจร่างกายทางตาที่เกี่ยวกับระบบประสาทตาให้มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจผู้ป่วย โดยมีรายละเอียด การอบรม ดังนี้

13:00            Visual acuity/Color vision

13:15            Visual field

13:30             Pupil

13:45             Eye movement

14:00             Coffee break

14:10             Hands-on Workshop: 20 min./station

1. Visual acuity/Color vision

2. Visual field

3. Pupil

4. Eye movement

5. Artificial tear use

15:50               Summary                          

 

อัตราค่าลงทะเบียน

- 1500 บาท/คน (Early Bird ก่อนวันที่ 19 เมษายน 1200 บาท/คน)

- สำหรับแพทย์ประจำบ้านสามารถลงทะเบียนได้ในราคา 900 บาท

 

สมัครลงทะเบียน(เต็มแล้ว)

 

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

 

กรุณาติดต่อภาควิชา โทร 02-256-4142 คุณ ธรรมพัฒน์ แสงทอง (ในเวลาราชการ)

Visitors: 57,871