24-25 มีนาคม 61 Retina Day 2018

หน่วยจอตาและน้ำวุ้นตา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมนา "Retina Day 2018" ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 13 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ Online ได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScusOK2HQZo104U95Fzv2Yt5soZF4f_pzcjcR6PKzx_Ml6WJg/viewform
Visitors: 57,641