16 มีนาคม 2018 Keratoconus 2018

ด้วยภาควิชาจักษุวิทยา ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางกระจกตาและผิวดวงตา จะจัดงานประชุมวิชาการในหัวข้อ Keratoconus Workshop ในวันที่ 16 มีนาคม 2018 ณ อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 12 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

8.00-8.30 Registration
8.30-8.45 Opening remark
8.45-9.05 Introduction to keratoconus
9.05-9.25 Guideline treatment of keratoconus
9.25-9.45 Non surgical treatments of keratoconus
10.05-10.25 Corneal cross-linking
10.25-10.45 Keratoplasty
10.45-11.05 Intrastromal Corneal Ring Segment (ICRS)
11.05-11.30 ICRS : How to choose the ring?
11.30-12.30 Interesting case and discussion in ICRS


Wet LAB 

13.30-14.30 Demonstration : Femtosecond LASER assisted and Manual ICRS 

14.30-16.00 WET LAB ICRS (Manual & Femto) (Limit 12 persons)

 

 

ในการนี้หากท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ที่ https://goo.gl/RENjiD

ปล. ในส่วนของ Wet LAB นั้น รับจำนวนจำกัด

 

Visitors: 57,871