29 พฤศจิกายน 60 - 30 พฤศจิกายน 60 Eye soft cadaver workshop ครั้งที่7

งานประชุมเชิงปฏิบัติการ Eye soft cadaver workshop ครั้งที่7: Eyelid Orbit and Lacrimal System
ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2560 โดยฝ่ายจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  •  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เป็นการสอนบรรยายเรื่องการผ่าตัดเปลือกตา ท่อน้ำตาและเบ้าตา โดยจัดการประชุมเต็มวันร่วมกับการประชุมราชวิทยาลัย โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากจักษุแพทย์เฉพาะทางจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง Assoc Prof Akihide Watanabe, MD, PhD จากรพ. Kyoto Prefectural University of Medicine, Adj Assoc Prof Audrey Looi, MD, Sunny Shen, MD, Livea Teo, MD และ Choo Chai Teck, MD จาก Singapore National Eye Institute  มาร่วมบรรยาย
  •  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เป็นการสอนแสดงและลงมือผ่าตัดจริงสำหรับจักษุแพทย์ที่สนใจ โดยจัดการประชุมที่ศูนย์ฝึกผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์และแพทย์เฉพาะทางด้านจักษุตกแต่งและเสริมสร้างของประเทศไทย ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ รับจำนวนจำกัด 20 คน
 

ค่าลงทะเบียน

  •  เฉพาะบรรยาย
    •  จักษุแพทย์ ค่าลงทะเบียนรวมไปกับงานประชุมราชวิทยาลัย (แต่กรุณาลงทะเบียนแยกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใน website www.chulaophthalmology.org  ล่วงหน้า ไม่รับลงทะเบียนเพิ่มหน้างาน)              
    • แพทย์สาขาอื่น 5,800 บาท
  •  บรรยายและผ่าตัด: 28,000 บาท 


Line ID : Chulaoprs

ลงทะเบียนได้ที่

                https://goo.gl/iekv3N

Visitors: 57,641