8 กุมภาพันธ์ 2560 ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมลงนามน้อมเกล้าถวายความอาลัย

8 กุมภาพันธ์ 2560 : คณาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด พยาบาล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ร่วมลงนามน้อมเกล้าถวายความอาลัยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ด้วยจิตรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Visitors: 57,641