19 เมษายน 2560 งานสัมนาเชิงปฏิบัติการณ์การจัดการและปรับกระบวนการการให้บริการผู้ป่วยต้อกระจก

19 เมษายน 2560 : ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้จัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการและปรับกระบวนการการให้บริการผู้ป่วยต้อกระจก เพื่อความเป็นเลิศในการดูแลแบบบูรณาการและยั่งยืน" โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล มาร่วมให้การบรรยาย เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยต้อกระจกของฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ ณ ห้อง Crystal Ballroom โรงแรมตะวันนา

Visitors: 57,870