1 พฤษภาคม 2560 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ แพทย์หญิงวรวลัญช์ หงส์เลิศนภากุล

1 พฤษภาคม 2560 : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ แพทย์หญิงวรวลัญช์ หงส์เลิศนภากุล เนื่องในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนจากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการ American Academy of Ophthalmology ประจำปี 2017 ที่เมืองนิวออร์ลีนส์ รัฐลุยเซียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา

Visitors: 57,871