11 พฤษภาคม 2560 เตรียมแถลงข่าวเปิดตัวการรักษาผู้ป่วยต้อกระจกด้วยเทคโนโลยีล่าสุด

11 พฤษภาคม 2560 : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เตรียมแถลงข่าวเปิดตัวการรักษาผู้ป่วยต้อกระจกด้วยเทคโนโลยีล่าสุดโดยใช้แสงเลเซอร์ (Femtosecond Laser assisted cataract surgery) ร่วมกับเทคโนโลยีในการวัดและคำนวนค่าเลนส์แก้วตาเทียม ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่ผสานเป็นระบบเดียวกับระบบกล้องจุลทรรศน์ขณะผ่าตัดทางจักษุวิทยา (Cataract surgical suite) ทำให้การผ่าตัดต้อกระจกและการเลือกเลนส์แก้วตาเทียมมีความแม่นยำมากที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้แนวคิด One-stop service โดยจะมีการแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการ วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00น. บริเวณโถงชั้นล่าง อาคาร ส.ธ. ฝั่งถนนราชดำริ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Visitors: 57,641