หน่วยจักษุวิทยาตกแต่งและเสริมสร้าง

หน่วยจักษุวิทยาตกแต่งและเสริมสร้าง (Oculo-Plastic Reconstructive Surgery Unit) 

เป็นหน่วยงานหนึ่งของภาควิชาจักษุวิทยา  ที่มุ่งเน้นให้การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับเปลือกตา ทางเดินน้ำตา เบ้าตา นอกจากนี้ เรายังเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ปวยที่จำเป็นต้องได้รับการใส่ตาปลอม รวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากความไม่เหมาะสมของตาปลอมที่ใส่อีกด้วย  

  นอกจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยแล้ว เรายังมุ่งที่จะผลิตและพัฒนาบุคลากรในสาขานี้ให้เพิ่มมากขึ้นด้วย”

         เรื่องจากแพทย์เฉพาะทางด้านจักษุศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างนั้นมีน้อยมาก ทั้งประเทศนี้มีอยู่ราว 50 คนเท่านั้น หนึ่งในภารกิจสำคัญที่นอกจากจะให้การรักษาผู้ป่วยแล้ว จึงต้องมุ่งผลิตและพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชานี้ให้มีจำนวนมากขึ้นด้วย ที่ผ่านมาทางหน่วยฯ ได้ริเริ่มการเรียนผ่าตัดด้วย “อาจารย์ใหญ่ร่างนุ่ม” (Soft Cadaver) เป็นแห่งแรกของประเทศไทยและทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 แล้ว โดยจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ปีละครั้ง จากเดิมที่สอนเฉพาะแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ในระยะหลังก็เปิดกว้างใหบุคลากรภายนอกเข้าร่วมอบรมด้วย โดยร่วมมือกับชมรมศัลยกรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้างเปิดอบรมเพิ่มทักษะ จากที่กล่าวไปแล้วว่าแพทย์เฉพาะทางสาขานี้ในประเทศยังมีน้อย ทำให้ในทุก ๆปี หน่วยศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้างได้ออกหน่วยลงพื้นที่เพื่อให้บริการผ่าตัดแก่ประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ หรือพื้นที่ห่างไกล เช่น ศรีสะเกษ นครพนม หนองบัวลำภู ฯลฯ

   

โดยทางหน่วยของเรา ยินดีให้บริการดูแลดังนี้

     1. ผู้ป่วยที่มีปัญหาเปลือกตา (Eyelid problems) อาทิ เช่น

           โรคหนังตาตก(Blepharoptosis)

           โรคหนังตาหย่อน (Dermatochalasis)

           โรคเปลือกตาม้วนเข้า (Entropion)

           โรคเปลือกตาแบะออก (Ectropion)

           ปัญหาก้อนที่บริเวณเปลือกตา (Eyelid mass)

           เปลือกตาฉีกขาดผิดรูป(Eyelid malposition)

           โรคความผิดปกติของเปลือกตาอื่นๆ เช่น เปลือกตาอักเสบ

     2. ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเดินน้ำตา (Lacrimal passage problem) อาทิ เช่น

           ท่อน้ำตาอักเสบ

           ท่อนำ้ตาฉีกขาด

           ท่อน้ำตาอุดตัน

           ต่อมน้ำตาอักเสบ

           ก้อนที่บริเวณต่อมน้ำตา          

     3. ผู้ป่วยที่มีปัญหาเบ้าตา อาทิ เช่น

           ตาโปน เช่น โรคไทรอยด์ทางตา

           ตาโปนจากการมีก้อนในบริเวณเบ้าตา

           กระดูกเบ้าตาหักหรือแตก

     4. ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับตาปลอม อาทิ เช่น

           ผู้ป่วยที่อาจเคยประสบอุบัติเหตุและจำเป็นต้องได้รับตาปลอม

            

ซึ่งในคลินิกจะประกอบด้วยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาตกแต่งและเสริมสร้างคอยให้การดูแลรักษาได้แก่

            - รศนพศุภพงศ์ถิระคุณวิชชะ หัวหน้าหน่วยจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

            - พญเปรมจิตเศาณานนท์ อาจารย์ประจำหน่วย

            - พญวรรณกรณ์พฤกษากร อาจารย์ประจำหน่วย

            - พญอุไรวัลย์ตินนังวัฒนะ อาจารย์ผู้ช่วยให้คำปรึกษา

 

            นอกจากยังมีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญการดูแลผู้ป่วยตา  ตลอดจนแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ช่วยให้การดูแลทุกท่านเพื่อให้ผู้ป่วยของเราได้รับการดูแลตามมาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากที่สุด

 

            คลินิกจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง  ให้บริการที่บริเวณ อาคาร สธชั้น 8

            ทุกวันจันทร์เวลา 13.00-16.00 .

            คลินิกตาปลอม  ให้บริการที่บริเวณ อาคาร สธชั้น 8

              ทุกวันพุธเวลา 9.00-16.00 .

 

            หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ 02-256-4000  ต่อ 80902 ได้ทุกวันในเวลาราชการ

 

Visitors: 140,159