หน่วยจักษุวิทยาตกแต่งและเสริมสร้าง

หน่วยจักษุวิทยาตกแต่งและเสริมสร้าง (Oculo-Plastic Reconstructive Surgery Unit) 

 

เป็นหน่วยงานหนึ่งของภาควิชาจักษุวิทยา  ที่มุ่งเน้นให้การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับเปลือกตา ทางเดินน้ำตา เบ้าตา นอกจากนี้ เรายังเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ปวยที่จำเป็นต้องได้รับการใส่ตาปลอม รวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากความไม่เหมาะสมของตาปลอมที่ใส่อีกด้วย  

 

 

 

 

โดยทางหน่วยของเรา ยินดีให้บริการดูแลดังนี้

     1. ผู้ป่วยที่มีปัญหาเปลือกตา (Eyelid problems) อาทิ เช่น

           โรคหนังตาตก(Blepharoptosis)

           โรคหนังตาหย่อน (Dermatochalasis)

           โรคเปลือกตาม้วนเข้า (Entropion)

           โรคเปลือกตาแบะออก (Ectropion)

           ปัญหาก้อนที่บริเวณเปลือกตา (Eyelid mass)

           เปลือกตาฉีกขาดผิดรูป(Eyelid malposition)

           โรคความผิดปกติของเปลือกตาอื่นๆ เช่น เปลือกตาอักเสบ

     2. ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเดินน้ำตา (Lacrimal passage problem) อาทิ เช่น

           ท่อน้ำตาอักเสบ

           ท่อนำ้ตาฉีกขาด

           ท่อน้ำตาอุดตัน

           ต่อมน้ำตาอักเสบ

           ก้อนที่บริเวณต่อมน้ำตา          

     3. ผู้ป่วยที่มีปัญหาเบ้าตา อาทิ เช่น

           ตาโปน เช่น โรคไทรอยด์ทางตา

           ตาโปนจากการมีก้อนในบริเวณเบ้าตา

           กระดูกเบ้าตาหักหรือแตก

     4. ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับตาปลอม อาทิ เช่น

           ผู้ป่วยที่อาจเคยประสบอุบัติเหตุและจำเป็นต้องได้รับตาปลอม

            

ซึ่งในคลินิกจะประกอบด้วยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาตกแต่งและเสริมสร้างคอยให้การดูแลรักษาได้แก่

            - รศ. นพ. ศุภพงศ์ถิระคุณวิชชะ หัวหน้าหน่วยจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

            - . พญ. เปรมจิตเศาณานนท์ อาจารย์ประจำหน่วย

            - . พญ. วรรณกรณ์พฤกษากร อาจารย์ประจำหน่วย

            - . พญ. อุไรวัลย์ตินนังวัฒนะ อาจารย์ผู้ช่วยให้คำปรึกษา

 

            นอกจากยังมีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญการดูแลผู้ป่วยตา  ตลอดจนแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ช่วยให้การดูแลทุกท่านเพื่อให้ผู้ป่วยของเราได้รับการดูแลตามมาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากที่สุด

 

            คลินิกจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง  ให้บริการที่บริเวณ อาคาร สธ. ชั้น 8

                                                       ทุกวันจันทร์เวลา 13.00-16.00 .

            คลินิกตาปลอม                        ให้บริการที่บริเวณ อาคาร สธ. ชั้น 8

                                                       ทุกวันพุธเวลา 9.00-16.00 .

 

            หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ 02-256-4000  ต่อ 80902 ได้ทุกวันในเวลาราชการ

Visitors: 34,500