ข่าวสาร


  • งานประชุมเชิงปฏิบัติการ Eye soft cadaver workshop ครั้งที่ 10 จัดระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2563 โดยฝ่ายจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Visitors: 71,101