ผศ.พญ.เปรมจิต เศาณานนท์

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา

 

ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยาตกแต่งและเสริมสร้าง

 

Research fellowship in Oculoplastic and Reconstructive Surgery, University of California San Diego, California, USA

 

 

สาขาวิชา : จักษุวิทยา จักษุวิทยาตกแต่งและเสริมสร้าง

 

ตารางออกตรวจ : คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ

                        วันจันทร์      08.30 - 10.30น.

                       

                       คลินิคจักษุวิทยาตกแต่งและเสริมสร้าง

                        วันจันทร์      13.00 - 16.00น.

 

                       คลินิคความผิดปกติของตาจากโรคไทรอยด์และตาปลอม

                        วันพุธ         08.30 - 12.00น.  

Visitors: 140,155