ผศ.พญ.แพร์ พงศาเจริญนนท์

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา
 
ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจอตาและวุ้นตา
 
Certificate of Research Fellowship in Vitreoretinal Disease, Department of Ophthalmology,
University of California San Francisco, USA
 
Certificate of Vitreoretinal surgery fellowship, Department of Ophthalmology and Visual Sciences,
University of Toronto, Canada
 
 
สาขาวิชา : จักษุวิทยา จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
 
ตารางออกตรวจ : คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ
                        วันจันทร์      08.30 - 10.30น.
                       
                       คลินิคจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
                        วันอังคาร    08.30 - 12.00น.
 
                       คลินิตรวจทางจักษุด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
                        วันจันทร์     13.00 - 16.00น.
 
                       คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ
                        วันพุธ        16.00 - 20.00น.
                        วันเสาร์      08.00 - 12.00น.
Visitors: 88,881