ผศ.พญ.แพร์ พงศาเจริญนนท์

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา
 
ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจอตาและวุ้นตา
 
Certificate of Research Fellowship in Vitreoretinal Disease, Department of Ophthalmology,
University of California San Francisco, USA
 
Certificate of Vitreoretinal surgery fellowship, Department of Ophthalmology and Visual Sciences,
University of Toronto, Canada

Master of Public health (Epidemiology) , Harvard T.H. Chan School of Public health, Harvard University, USA
 

สาขาวิชา : จักษุวิทยา จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
 
ตารางออกตรวจ : คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ
                        วันพุธ        9.00-12.00น.
                       
                       คลินิคจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
                        วันอังคาร    08.30 - 12.00น.
 
                       คลินิตรวจทางจักษุด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
                        วันจันทร์     13.00 - 16.00น.
 
                       คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ
                        วันพุธ        16.00 - 20.00น.
                        วันเสาร์      08.00 - 12.00น.
Visitors: 140,152