รศ.นพ.ศุภพงศ์ ถิรคุณวิชชะ

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา

 

ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยาตกแต่งและเสริมสร้าง

 

Fellowship in Ophthalmic Plastic and Reconstruction Surgery, Duke Eye Center, Duke University Medical center, USA

 

 

สาขาวิชา : จักษุวิทยา จักษุวิทยาตกแต่งและเสริมสร้าง

 

ตารางออกตรวจ : คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ

                        วันอังคาร     10.30 - 12.30น.

                       

                       คลินิคความผิดปกติของตาจากโรคไทรอยด์และตาปลอม

                        วันพุธ         08.30 - 12.00น.  

 

                       คลินิคจักษุวิทยาตกแต่งและเสริมสร้าง

                        วันจันทร์      13.00 - 16.00น.

 

                       คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ

                        วันพุธ         16.00 - 20.00น.

Visitors: 140,151