ติดต่อเรา

 

พื้นที่ให้บริการของภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 
แผนกการให้บริการผู้ป่วยนอก (Out Patient Department : OPD)
อาคาร สธ.(ศูนย์ผู้สูงอายุ) ชั้น 13 และ 14
ให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

ติดต่อทำนัด เลื่อนนัด สอบถามการบริการการรักษา

เบอร์โทร 02-256-4000 ต่อ 70102 (ชั้นล่าง) , 71301 (ชั้น 13) , 71401 (ชั้น 14)

 
ห้องผ่าตัดเล็ก (Minor Operating Theater)
อาคาร สธ.(ศูนย์ผู้สูงอายุ) ชั้น 14
ให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์โทร 02-256-4000 ต่อ 71401
 
ห้องผ่าตัดหลัก (Main Ophthalmic Operating Theater)
อาคาร ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 8 โซฺน B
ให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
เบอร์โทร 02-256-4000 ต่อ 80825
 
หน่วยให้บริการนัดผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก (Ophthalmic Ambulatory Care Unit)
อาคาร สธ.(ศูนย์ผู้สูงอายุ) ชั้น 13
ให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 20.00 น.
เบอร์โทร 02-256-4000 ต่อ 71309
 
หอผู้ป่วยใน (Ward)
อาคาร ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 15 โซน A
เวลาเยี่ยมผู้ป่วย ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.
เบอร์โทร 02-256-4000 ต่อ 81506 และ 81507
 
คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ
อาคาร สธ.(ศูนย์ผู้สูงอายุ) ชั้น 14
ให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 20.00 น.
และ เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 12.00 น.

ติดต่อทำนัด เลื่อนนัด สอบถามการบริการการรักษา

เบอร์โทร 02-256-5197

 
ศูนย์เลเซอร์สายตาจุฬา (แก้ไขปัญหาสายตาโดยแสงเลเซอร์)
อาคาร ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 18 โซน C
ให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์โทร 02-256-4000 ต่อ 81875 
 
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (การเรียนการสอน)
อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 16
ให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.
ติดต่อ สมัคร Resident, Fellow โทร 02-256-4000 ต่อ 61637,
ติดต่อ Elective นักศึกษาแพทย์ โทร. 02-256-4000 ต่อ 61634,
ติดต่อ Elective แพทย์ประจำบ้าน โทร. 02-256-4000 ต่อ 61632,

 

Visitors: 143,887