ติดต่อเรา

พื้นที่ให้บริการของภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ

ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

แผนกการให้บริการผู้ป่วยนอก (Out Patient Department : OPD)

      อาคาร สธ.(ศูนย์ผู้สูงอายุ) ชั้น 13 และ 14

      ให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

      เบอร์โทร 02-256-4000 ต่อ 70102 (ชั้นล่าง) , 71301 (ชั้น 13) , 71401 (ชั้น 14)

 

 

ห้องผ่าตัดเล็ก (Minor Operating Theater)

      อาคาร สธ.(ศูนย์ผู้สูงอายุ) ชั้น 14

      ให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น. 

      เบอร์โทร 02-256-4000 ต่อ 71401

 

ห้องผ่าตัดหลัก (Main Ophthalmic Operating Theater)

 

      อาคาร ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 8 โซฺน B

      ให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

      เบอร์โทร 02-256-4000 ต่อ 80825

 หน่วยให้บริการนัดผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก (Ophthalmic Ambulatory Care Unit)

      อาคาร สธ.(ศูนย์ผู้สูงอายุ) ชั้น 13

      ให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 20.00 น. 

      เบอร์โทร 02-256-4000 ต่อ 71309

 หอผู้ป่วยใน (Ward)

     อาคาร ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 15 โซน A

     เวลาเยี่ยมผู้ป่วย ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.

     เบอร์โทร 02-256-4000 ต่อ 81506 และ 81507

คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ

      อาคาร สธ.(ศูนย์ผู้สูงอายุ) ชั้น 14

      ให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 20.00 น.

       และ       เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 12.00 น.

       เบอร์โทร 02-256-4000 ต่อ 71401

ศูนย์เลเซอร์สายตาจุฬา (แก้ไขปัญหาสายตาโดยแสงเลเซอร์)

       อาคาร 14 ชั้น ชั้นล่าง

       ให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.

       เบอร์โทร 02-256-4000 ต่อ 94041 และ 02-649-4041

 ฝ่ายธุรการ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        อาคาร 14 ชั้น ชั้น 2

        ให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.

        เบอร์โทร 02-256-4420 , 02-256-4421-4424

 

Visitors: 40,320