ติดต่อเรา

 

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

ชั้น 1 อาคารจุมภฏพงษ์บริพัตร

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาดไทย

1873 ถนนพระรามสี่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 

                                                                         โทรศัพท์ 0-2256-4140, 0-2256--4420-4

                                                                         โทรสาร  0-2252-8290

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 30,477