การให้บริการ

 

พื้นที่ให้บริการของภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

แผนกการให้บริการผู้ป่วยนอก (Out patient department : OPD)

      อาคาร สธ. ชั้น 13 และ 14

      ให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

 

ห้องผ่าตัดเล็ก (Minor operating room)

      อาคาร สธ. ชั้น 13

      ให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น. 

 

                                                                    ห้องผ่าตัด (Ophthalmic operating theater)

                                                                          อาคาร ภูมิสิริฯ ชั้น 8

                                                                          ให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

 

                                                                    หอผู้ป่วยใน (Ward)

                                                                          อาคาร ภูมิสิริฯ ชั้น 15

                                                                          เวลาเยี่ยมผู้ป่วย ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.

 

                                                                    คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ

                                                                          อาคาร สธ. ชั้น 13 และ 14

                                                                          ให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 20.00 น.

                                                                          และ       เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 12.00 น.

 

                                                                    ฝ่ายธุรการ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                                                          อาคาร 14 ชั้น ชั้น 2

                                                                          ให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.

 


  • Retina.png
    หน่วยจอตาและน้ำวุ้นตา (Retina and vitreous unit) หน่วยจอตาและน้ำวุ้นลูกตา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นศูนย์การให้บริการรักษาโรคจอตาและน้ำวุ้นลูกตาแบบ...

  • neurology.jpg
    หน่วยจักษุประสาทวิทยา (Neuro-ophthalmology unit) ยินดีให้การบริการผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจักษุประสาทวิทยา อาทิ เช่น ปัญหาด้าน อาการตามัวลง ที่อาจเกิดจากโรคของ เส้นประสาทตา ได้แก่ เส้...

  • article-2532640-1A627D3100000578-105_634x421.jpg
    หน่วยจักษุวิทยาตกแต่งและเสริมสร้าง (Oculo-Plastic Reconstructive Surgery Unit) เป็นหน่วยงานหนึ่งของภาควิชาจักษุวิทยา ที่มุ่งเน้นให้การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับเปลือกตาทางเดิน...
Visitors: 32,408